Hemija je osnovni deo života i našeg postojanja. Uvek smo bili izloženi prirodnim hemikalijama. Nedavno, zajedno sa tehnološkim razvojem i evolucijom, izloženi smo povećanom broju i količini sintetisanih hemikalija i to iz različitih izvora.. One su sadržane u hrani, vodi, vazduhu, lekovima, kozmetici, proizvodima za negu zdravlja, odeći i drugim proizvodima široke potrošnje. U prirodnom okruženju, svi živi organizmi su izloženi složenom koktelu hemijskih supstanci.

Izloženost različitim kombinacijama štetnih efekta hemikalija je poznata kao „koktel efekat“.

Postoje tri različite situacije u kojima možemo biti izloženi hemijskim koktelima:

  1. Proizvod koji koristimo može biti mešavina različitih hemikalija. Stoga smo mi i životna sredina koja nas okruženje, izloženi različitim hemikalijama u isto vreme.
  2. Možemo biti izloženi jednoj hemikaliji iz različitih izvora u različitimperiodima. Vremenom, ovo može dovesti do mnogo veće izloženosti, ljudi ili životne sredine toj jednoj hemikaliji.
  3. Različite hemikalije iz različitih izvora ispuštene u različitim vremenskim periodima i na različitim mestima, mogu se kombinovati i onda su ljudi ili životna sredina izloženi koktelu hemikalija.

Za 2. i 3. scenario , moramo razumeti kako se hemikalije ispuštaju iz različitih izvora i kako se one kombinuju kada su ljudi i životna sredina izloženi njima.

U 1. scenariju , svaki nepovoljan efekat može biti uzrokovan celokupnom mešavinom ili pojedinačnim hemikalijama. Pojedine hemikalije mogu postati opasne samo zbog drugih hemikalija sa kojima su pomešane, što komplikuje ovu procenu.

Trenutno, mi procenjujemo opasnosti i rizike pri korišćenju hemikalija na osnovu procene pojedinačnih supstanci. Procena sadrži neke proračune koji omogućavaju bezbednosne rezerve da bi se uzela u obzir neizvesnost koju ne možemo sa sigurnošću da sagledamo. Međutim, postoji zabrinutost da se procenom pojedinačnih hemikalija ne određuje dovoljna bezbednost, i kombinaciju efekata različitih hemikalija treba rešavati na sistematičniji način.

U ovom trenutku, ne postoji opšti pravni zahtev za industriju da proceni kombinaciju efekata i rizika od raznih hemikalija, zbog kombinovanog izlaganja. Međutim, radi se na tome i kako taj problem možemo rešiti. Gde je grupa hemikalija poznata ili se pretpostavlja da izazivaju slične efekte i izloženost je velika, moguće je sprovesti procenu kombinovanih rizika.