ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Ftalati

Home » Ftalati

Ftalati se mogu naći u plastičnim delovima različitih proizvoda namenjenih za opštu upotrebu, ali i u PVC podovima, kablovima, crevima i obloženim tkaninama, pa i na koricama knjiga. Naime, ftalati se dodaju plastici na bazi polivinil hlorida (PVC) kao aditivi za omekšavanje i smanjivanje lomljivosti, ali se ne vezuju za polimer i postepeno se ispuštaju iz proizvoda od PVC materijala, te u kontaktu sa proizvodima koji ih sadrže može doći do izlaganja korisnika štetnim dejstvima ovih supstanci.

Firme koje proizvode ili uvoze proizvode koji sadrže ove supstance u koncentraciji iznad 0,1 masenog % proizvoda, zakonski su obavezni da informišu sve snabdevače u lancu snabdevanja o prisustvu te supstance u proizvodu i kako da ga koristite bezbedno. Oni takođe treba da informišu potrošače kada traže ove informacije. U Evropskoj uniji, kao i u Republici Srbiji, sledeće grupe ftalata su zabranjene za izradu dečijih igrački i proizvoda za negu dece: DEHP, DBP i BBP, kao i DINP, DIDP i DNOP.