ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Eko znak

Home » Eko znak

https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/eko-label.jpg

EU Eko Znak

Dodeljivanje EU eko znaka za proizvode koji su proizvedeni u Republici Srbiji nije moguća u okviru Republike Srbije (biće moguće u trenutku kada Srbija postane članica EU ili bude u okviru EEA zone) ali je moguće u odgovarajućoj zemlji članici EU (odnosno u okviru EEA zone) gde se proizvod plasira na tržište (pod uslovom da proizvod ujedno ispunjava i sve odgovarajuće zahteve za konkretnu grupu proizvoda za EU Eko znak).
https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/eko-sr.jpg

Eko znak Republike Srbije

U Republici Srbiji je uspostavljen odgovarajući nacionalni Eko znak - „Prijatelj životne sredine“. Detalji u vezi postupka i uslova dodeljivanja eko znaka definisani su Zakonom o zaštiti životne sredine i posebnim Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge, “Sl. glasnik RS“, broj 49/2016). Pravilnik sadrži i konkretne kriterijume za eko znak za 26 različitih grupa proizvoda. Kriterijumi su izrađeni po ugledu na odgovarajuće kriterijume za EU Eko znak koji su važili u trenutku izrade Pravilnika14. Eko znak Republike Srbije dodeljen je za nekoliko proizvoda koji su proizvedeni u Republici Srbiji.