ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Pravo da pitate

Home » » Pravo da pitate

Vi imate pravo da pitate da li proizvodi koje kupujete sadrže određene opasne hemikalije - supstance koje izazivaju zabrinutost (Substances of Very High Concern- SVHCs), koji se nalazi na Listi kandidata.

Po zakonu, dobavljač mora da vam pruži ove informacije, besplatno.Veliki broj hemikalija se koristi u proizvodima za opštu upotrebu i njihovoj ambalaži, kao što su tekstil, nameštaj, obuća, sportska oprema, igračke ili elektronska oprema.

Vaše pravo je da tražite informacije o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost jer je to propisano Zakonom o hemikalijama po ugledu na EU REACH Uredbu. 

Pravo da zatražite informacija ne odnosi se na smeše kao što su boje, detergenti, lekovi, kozmetika ili hrana.


Kako tražiti informaciju?

Možete da zahtevate informacije direktno iz prodavnice u kojoj ste kupili proizvod ili od proizvođača ili uvoznika. Najbolje je da napravite zahtev u pisanoj formi čiju formu možete pronaći ovde

Imajte na umu da ako je bilo koja od ovih supstanci prisutna u proizvodu, snabdevač je dužan da vam pruži tu informaciju, kako bi Vam omogućio da bezbedno koristite proizvod (prema članu 27. stav 2. Zakona o hemikalijama i članu 33. stav 2 Uredbe REACH).

 

Koje informacije će te dobiti od snabdevača?

Zakon o hemikalijama obavezuje snabdevače da pruže informacije o bezbednom korišćenju proizvoda potrošačima. Kao minimum, oni moraju da dostave potrošaču naziv opasne supstance u proizvodu.

Obaveza se odnosi samo na informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima, ako su prisutni u koncentraciji većoj od 0,1 %. To znači da dobavljači nisu u obavezi da Vas obaveste o drugim supstancama u proizvodu, ili ako je supstanca koja izaziva zabrinutost prisutna u koncentracijama nižim od 0,1 %. Oni mogu, međutim, uraditi to na dobrovoljnoj osnovi.

Šta se dešava ako nema odgovora?

Kompanije su dužne da daju podatke da li su njihovi proizvodi sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost. Oni takođe treba da Vas obaveste ako ne sadrže supstance koje izazivaju zabrinutost u svojim proizvodima.

Ako kompanija ne odgovori, trebalo bi da se obratite nadležnom državnom organu za sprovođenje Zakona o hemikalijama, što je ministarstvo nadležno za životnu sredinu.

Šta zajednički postižemo ovom merom?

Do sada, različite studije su pokazale da mnogi snabdevači još nisu svesni svojih obaveza. Kada potrošači koriste svoje pravo da traže informacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodu dobijaju još jedan parametar na osnovu koga biraju proizvod koji će kupiti ali i podižu svest snabdevača odnosno proizvođača, uvoznika i distributera u vezi obaveze obezbeđivanja ovakvih informacija za svoje kupce i podstiču snabdevače da koriste bezbednije alternative u svojim proizvodima.