Unapređenje demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija

Home / Projekti / Unapređenje demokratske kulture, vladavine prava i slobode medija
0 0

Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Unapređene komunikacijske veštine i digitalni alati će omogućiti ALHemu da angažuje građane kako bi efikasno ostvario svoje ciljeve.

Projekat se sprovodi u saradnji sa organizacijom CRTA (Center for Research, Transaparency and Accountability)

Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.